Има ли специални добавки за гориво за подобряване на дизела

Да, има няколко вида добавки за гориво, предназначени да подобрят работата и характеристиките на дизела. Те имат за цел да решат различни проблеми, да подобрят ефективността на горенето и да поддържат здравето на горивната система. Ето често срещаните видове дизелови добавки за гориво, които можете да намерите в сайтове като prospeed.bg:

Цетанови бустери:

Повишават цетановото число на дизеловото гориво, насърчавайки по-добро запалване и ефективност на горене.

Тезо добавки са с 2-етилхексил нитрат (2-EHN) са често срещан цетанов бустер.

Подобрители на студения поток:

Те предотвратяват образуването на парафинови кристали в дизеловото гориво при ниски температури, подобрявайки работоспособността при студено време.

Полимерите и подобрителите на течливостта спомагат за понижаване на температурата, при която се образуват восъчни кристали.

Добавки против желиране:

Те модифицират образуването на восъчни кристали, за да се предотврати желирането на горивото при ниски температури.

Депресанти на точката на течливост се използват за понижаване на температурата, при която восъчните кристали се втвърдяват.

Препарати за почистване на дюзи:

Премахват отлаганията и въглеродните натрупвания от горивните инжектори, осигурявайки оптимално разпръскване и изгаряне на горивото.

Детергенти, дисперсанти и почистващи агенти могат да бъдат намерени в добавките за почистване на инжектори.

Биоциди:

Имат за цел предотвратяване на растежа на бактерии и гъбички в дизеловото гориво, особено в ситуации, когато замърсяването на водата е проблем.

Биоцидите помагат за елиминирането на микробния растеж в горивната система.

Добавки за смазване:

Имат за цел подобряване на смазочните свойства на дизеловото гориво, намаляване на износването на компонентите на горивната система.

Деемулгатори:

Те отделят водата от дизеловото гориво, предотвратявайки образуването на емулсии, които могат да повредят компонентите на горивната система.

Повърхностноактивни вещества и деемулгиращи агенти се използват в добавки с вододиспергиращи свойства.

Инхибитори на корозията:

Предпазват компонентите на горивната система от корозия, причинена от влага и замърсители.

Стабилизатори:

Инхибират окисляването и предотвратяват образуването на лак и смола, особено по време на съхранение.

Стабилизаторите помагат за поддържане на качеството на дизеловото гориво по време на периоди на бездействие.