Автосервизно и гаражно оборудване от ново поколение

Предчувствията за нарастващото значение и място на автомобилите за живота на съвременния човек намират израз в научната фантастика през миналия век. Има още