Силата на мантрите в индуизма

Всепризнатият изследовател на религията индуизъм Дейвид Фроли прави следното разделение на четирите основни мантри в книгата си „Йога и аюрведа“:

1. Хрим е първичната мантра на великата Богиня и удържаща всички нейни творчески и изцелителни сили. Тази мантра управлява космическата магнитна сила и силата на душата и каузалното тяло. Тя ни пробужда на нивото на душата или сърцето, свързвайки ни с Божествените сили на любовта и привличането. Чрез нея можем да контролираме способността на собствените си умове да творят илюзии.

2. Крим е мантра на богинята Кали, на енергията и трансформацията. Тя има специална сила свързана с долните чакри, които тя може да стимулира и трансформира. Спомага за събуждане и пречистване на финото тяло. Тъй като Крим е мантра на практиката, тя е свързана с Крия-йога, йогата на практиката. Това е силна мантра и трябва да бъде използвана предпазливо.

3. Хум е мантра на вътрешния огън и топлопораждащата сила. Тя едновременно призовава божественото към нас и спомага за извисяване на съзнанието към Божественото. Използва се за разрушаване на негативността и за пораждане на страст и жизненост. Също е много силна мантра и трябва да се използва внимателно.
Силата на мантрите в индуизма
4. Шрим е мантра на любовта, предаността и красотата. Шрим работи на едно по-дълбоко равнище от даряване на благодат в живота, включително и здраве. Тя ни отвежда към сърцето и дава стабилност и вяра на емоционалната природа. Свързвана е с главата и може да бъде използвана за активиране на сетивата към божествената красота и наслада. Подпомага здравето, плодородието и подмладяването. Една от най-меките и безопасни за използване мантри.

Фроли също прави уточнението, че мантрата Ом може да се използва за засилване на ефекта на други мантри, дори те да са предназначени да помагат във външния живот. Използвани заедно дават интегрално развитие на тялото, ума и душата: ОМ Хрим крим Хум Шрим.