Как „влажните зони на Бургаска област“ влияят при покупка на имоти във Ветрен?

Имоти Ветрен: „влажните зони“ на Бургас и региона

Бургас се слави със своите влажни зони. Именно тук се намира най-големият комплекс от езера в България, разположен покрай Черноморието, и обхващащ четири големи езера с прилежащите им площи. Всички те се намират на територия от общо 9 500 хектара, като една трета от тази територия е обявена за защитена. Създаден е и специален проект, наречен „Бургаски влажни зони“, който е предназначен за опази девствения вид на тази чудна природа.

Какви природни ресурси се намират на територията на Бургаските влажни зони?

Тези природни ресурси съвсем не са малко. Към изключителното биоразнообразие, което може да бъде наблюдавано в четирите езера, спадат дивеч, риба, сол, луга, лечебна кал, тръстика и много други.

Бургаското езеро

Тук освен че виреят застрашени видове птици, като общият им брой възлиза на 254 вида, са построени и рибарници, където се въди шаран. Дъното на езерото е глинесто, а в североизточната му част са разположени малки водоеми тип блата.

Атанасовско езеро

Тук кипи от живот, включително можете да срещнете и най-малкия бозайник в света, известен като етруската земеровка. Сред останалите бозайници, които се намират тук, са дивата котка, видрата, полевката и други. Атанасовското езеро е признато като едно от най-богатите орнитоложки места в страната с над 300 вида птици. Такива са ливадният дърдавец, белооката потапница, малкият корморан, къдроглавият пеликан и черногушата гъска, обявени за застрашени от изчезване. През този район минава и пътят Виа Понтика – прелетният път на птиците, като най-голямо разнообразие може да бъде наблюдавано през есенната им миграция.

Мандренското езеро

Интересно за местната фауна е наличието на горска растителност, която включва кокиче, див божур, циклами, минзухари и др. От над 250-те вида различни птици, които могат да се видят тук, застрашени от изчезване в световен мащаб са къдроглавият пеликан, ливадният дърдавец с останали само 10 екземпляра, тръноопашатата потапница, червеногушата гъска, качулатата потапница, пойния лебед и много други.

Поморийското езеро

Тук се добива около 30000 т сол годишно, както и голямо количество лечебна кал. Птиците в езерото са 269 вида, благодарение на това, че Виа Понтика минава оттук.

Днес все още имате възможност да направите инвестиция в имоти Ветрен, намиращи се в непосредствена близост с тези изключително богати природни резервати.