Застраховка „Гражданска отговорност“ – цени

Дори и да са високи разходите по поддръжката на един автомобил, той е необходимост, от която не можем да се лишим. В това забързано ежедневие да разчитаме на обществения транспорт или на скъпо струващите таксита е лудост. Затова най-добрият вариант си остава поддръжката на собствен автомобил, независимо колко ще ни струва това удоволствие.

Един от задължителните разходи, свързани с него, е застраховката „Гражданска отговорност“. Вложената минимална сума днес, може да покрие големи непредвидени разходи в бъдеще. Застраховката обезпечава случаи на нанесена телесна повреда или имуществена вреда, причинена от шофьора на застрахования автомобил. Тоест тя не се ползва от нас, а от лицето, което е потърпевшо при пътно-транспортно произшествие, станало по наша вина.

Всеки от нас, който притежава автомобил е длъжен да сключи застрахователната полица. Понякога обаче точно, когато трябва да го направим, не разполагаме с необходимото време и автомобилът ни вече се счита за неизряден. За да не изпадаме в подобна ситуация, можем да се доверим на онлайн застраховането и цените, което ни предлагат от Zastra.bg.

Компанията разполага със съвременна модерна онлайн платформа, която позволява сключването на гражданска отговорност онлайн по всяко време на денонощието. Единствено се иска да попълним коректно данните на автомобила, а с помощта на калкулатора ще видим и стойността, която следва да заплатим за издадената ни полица.

Защо да сключим онлайн гражданска отговорност? Крие ли някакви рискове използването на платформата? Вероятно голяма част от вас ще си зададат тези въпроси, на които веднага даваме и отговорите:
• Zastra.bg е лицензиран застрахователен брокер и сключването на която и да е от застраховките онлайн не крие никакви рискове;
• платформата дава възможност на потребителите да сравнят застрахователните периоди и да изберат кой ще бъде най-подходящия за тях;
• полицата може да бъде закупена в удобно за нас време, без значение дали е рано сутрин, или късно вечер;
• това е една прекрасна възможност за всички онези, които са по цял ден на работа и работното им време съвпада с това на застрахователния им брокер.

Ако се нуждаете и от друг вид застраховка, на платформата ще намерите и:
• застраховка на дома – нараства броят на хората, за които това е начин да защитят дома си и да си осигурят сигурност и спокойствие, в случай на непредвидени природни бедствия или битови инциденти, а застраховането на дома е едно прекрасно решение за всички тях;
• застраховка „Автокаско“ – всички знаем колко скъпа може да бъде поддръжката на автомобила. Не само резервните части, но и майсторите са прекалено скъпи, а при наличието на този тип застраховане, при определени условия и ситуации застрахователят поема пълно или частично тези разходи;
• застраховка „Пътуване“ – какво ще кажете да се озовете в напълно непозната държава и точно тогава да ви сполети нещо неприятно? Погрижете се сами за това и ще бъдете напълно спокойни, независимо в кой край на света се намирате;
• здравна застраховка – всички сме наясно колко скъпо струва здравеопазването, особено ако става дума за престой в болнично заведение. Наличието на здравна застраховка единствено може да ви бъде от полза, тъй като ще покрие ако не пълно, то поне частично тези разходи;
• застраховка „Злополука“ – никой не е застрахован от нелепите злополуки, които се случват ежедневно. Затова вземете вашата застрахователна полица и си осигурете сигурност в случай на нещо непредвидено, което може да изложи вас или семейството ви на риск.

Застраховка „Гражданска отговорност“ – цени